Supercritical extraction pomocí oxidu uhličitého


NaÅ¡e spoleÄnost FLAVEKO Trade spol. s r.o. využívá supercritical extraction pro získávání cenných látek z přírodních porézních materiálů díky oxidu uhliÄitému, který je možno za urÄitých podmínek zmÄ›nit na takzvanou super kritickou tekutinu, což není ani kapalina, ani plyn, ale má v podstatÄ› vlastnosti obojího. Oproti běžným rozpouÅ¡tÄ›dlům, která rovněž dokáží extrahovat různé látky z přírodních materiálů, je oxid uhliÄitý zdravotnÄ› nezávadný, levný a nehoÅ™lavý. V pÅ™iměřeném množství je oxid uhliÄitý rovněž neÅ¡kodný pro životní prostÅ™edí.

Netoxickým způsobem získáváme silice, oleje a barviva z rostlin

Zaměřme se nyní na vlastní průbÄ›h supercritical extraction. SuÅ¡ené rostlinné Äásti (rostlinný materiál), které jsou pÅ™ipraveny k extrakci, je tÅ™eba nejdříve mechanicky rozmÄ›lnit a posléze uložit do takzvaného extraktoru. Oxid uhliÄitý je tÅ™eba zahřát na teplotu vyšší než je jeho kritická teplota a kompresorem staÄit nad jeho kritický tlak, Äímž se z nÄ›ho stane superkritická tekutina. Rostlinný materiál, který byl upraven mletím, krájením nebo sekáním je posléze sycen superkritickou tekutinou oxidu uhliÄitého. Tato tekutina do sebe rozpouÅ¡tí žádané látky.

About the Author

You may also like these

No Related Post