Výhody plastu.


Jaké mají přepravky hojně využívané v potravinářském průmyslu výhody a proč se spousta dopravců uchýlilo právě k plastu? Není na tom nic převratného a ani to není kvůli pořizovací ceně. Cena je takové, aby splňovala nároky, které jsou na přepravku kladeny. Když si například srovnáme přepravku dřevěnou s plastovou, máme tam velké rozdíly. Dřevěná přepravka, je většinou používána už jen výjimečně, hodně se od ní upustilo. Její výroba nebyla nijak složitá, ale její praktičnost a držení pohromadě už byla horší.

přepravní bedny plastové

Dřevěné bedýnky jsou většinou stloukány pomocí hřebíků, a když se více zatížila, docházelo k povolení jednotlivých desek. Nebo byli tyto přepravky lepeny a to svědčí samo za sebe, že to nebylo na nějaké velké a těžké přepravování. Důležitým bodem byla i hygiena, která se u dřeva nedala moc ošetřit. Když se vám něco do bedny vylilo, dřevo to hned nasálo a už byla bedna narušena. Ne, že by měla menší odolnost, ale mohli v ní začít bujet nevhodné a nežádané látky, které se v pozdějším čase ukázali jako hniloba. To je už krajně za hranou a přepravka tak byla na likvidaci. S tím, že se sem tam něco rozbije nebo vyleje, se musí počítat, anebo že dojde k natlučení převážené zeleniny a ovoce.

přepravní bedny plastové

Teď si řekneme něco k plastové přepravních bednách. Vyrábí se několik desítek druhů. Na zeleninu jsou to přepravky děrované, aby mohla zelenina dýchat při převozu a nezapařila se, u masa je to jinak. Přepravky na maso nemají díry, jen na držadla, ale i ty mohou být zavřené. Je to z toho důvodu aby přebytečná krev nebo voda se z masa nevylila ven. Proto se na tento druh potravin používají jiné přepravky než na zeleninu. Stejně tak jsou přepravky na lahve od piva nebo vody. Které mají speciální otvory, aby se jedna láhev nedotýkala druhé. Jejich výhoda je po hygienické stránce, protože vše, co se do bedny vyleje, se jednoduše umyje pod tekoucí vodou. Tento materiál nemá schopnost nic nasát. Stejně tak je velice pevný a má schopnost i velmi těžké předměty. Není nijak lepen ani spojován, je vyráběn z jednoho dílu a proto má své výhody v pevnosti. Srovnání je jasné.

About the Author

You may also like these