Kde využijete výkopové práce Praha

Výkopové práce Praha prováděné ručně se obvykle realizují tam, kam technika nemá přístup, nebo by bylo velmi problematické a obtížné ji tam nasadit. Přesto na tyto pracovníky mnozí lidé pohlíží s despektem. Že je to nesmysl, si uvědomíme teprve tehdy, kdy se sami octneme v takové situaci. Je to podobné, jako s kontejnery domovního odpadu, které by neměl kdo odvážet na skládku. Vážit si namáhavé práce popelářů i kopáčů základových výkopů bychom si tedy měli stejnou měrou, jako např. u hasičů.

manuální práce

Kde všude se uplatní ruční výkopové práce

Přípojky inženýrských sítí a kabelových rozvodů – ne všude se dostane rypadlo a jsou situace, kdy se musí tenká a hluboká rýha v zemi hloubit ručně. Velmi často jde tímto způsobem o pokládání rozvodů plynu, kanalizace, rozvodů vody a elektrických kabelů.

Bazény – v zahradách, kde je již vysázen okrasný trávník a dřeviny, a potřebujete vyhloubit základ pro bazén, musí opět nastoupit fyzická síla lidských paží. Ne každý si troufne na takovou práci a ne každý má také potřebnou fyzičku. Ruční výkopové práce jsou zkrátka běžnou službou, jako je například stěhování.

buldozer na poli

Drenáž – některé objekty vyžadují obvodovou drenáž pro odvádění vlhkosti od zdiva, zde se opět vyplatí spíše vsadit na ruční práce.

Kořeny stromů, pařezy – jsou to situace, kdy se odstraňují staré pařezy a kořeny při zachování ostatních dřevin, a kde stroj není tak citlivý jako člověk.

Betonové ploty a pletivo – oplocení pozemku vyžaduje zabudování nosných pilířů do země a zabetonování. Týká se to prakticky všech typů oplocení (sloupků pro pletivo nebo pro betonový plot). Úzké a hluboké otvory se opět musí hloubit jinak, než strojem.

Ruční nakládání zeminy a zdiva – patří sem i práce při zajišťování nakládky materiálu a zeminy do kontejneru (bikranu) z míst, kde by to bylo rypadlem obtížně proveditelné.

About the Author

You may also like these